FANDOM


Dahil sa pinalaya ni Don Juan ang higanteng ikinulong ng kanyang ama sa kaharian ng Valencia ay pinalayas siya nito. Dala-dala ang mahiwagang panyo na ibinigay ng higante at habang siya’y nakabalat-kayo bilang isang matandang sugatan ay nagpunta si Don Juan sa kaharian ng Ungria kung saan ay kinupkop siya ng hardinero dito. Dumating ang araw ng pagpili sa mapapangasawa ng apat na babaeng anak ng hari ng Ungria at si Don Juan ang nakasalo ng Granada ni Flocerfida, subalit sa galit ni Haring Diego sila’y pinalayas at nanirahan sa kubo ng hardinero. Nagustuhan ni Don Juan ang manugang kapalit ng pagtatak na nagsasabing sila’y alipin nito. Sunod naman ay ang paglusob ng mga moro at dito’y natalo ang mga manugang ngunit mabuti na lamang at dumating ang mga higante at sila’y tinulungan kapalit ng granada ng kanilang mga asawa. Sa piging na inihanda ni Haring Diego bilang selebrasyon ng kanilang pagkapanalo ay nakagayak na si Don Juan bilang prinsipe at dito’y natuklasan ang lihim ng tatlong manugang kaya’t sila’y pinalayas sa kaharian ng Ungria. Pinatawad na rin si Don Juan ng kanyang mga magulang at sa huli’y maligaya silang nagsama ni Flocerfida at dahil sa pinalaya ni Don Juan ang higanteng ikinulong ng kanyang ama sa kaharian ng Valencia ay pinalayas siya nito. Dala-dala ang mahiwagang panyo na ibinigay ng higante at habang siya’y nakabalat-kayo bilang isang matandang sugatan ay nagpunta si Don Juan sa kaharian ng Ungria kung saan ay kinupkop siya ng hardinero dito. Dumating ang araw ng pagpili sa mapapangasawa ng apat na babaeng anak ng hari ng Ungria at si Don Juan ang nakasalo ng Granada ni Flocerfida, subalit sa galit ni Haring Diego sila’y pinalayas at nanirahan sa kubo ng hardinero. At ang manugang kapalit ng pagtatak na nagsasabing sila’y alipin nito. Sunod naman ay ang paglusob ng mga moro at dito’y natalo ang mga manugang ngunit mabuti na lamang at dumating ang mga higante at sila’y tinulungan kapalit ng granada ng kanilang mga asawa. Sa piging na inihanda ni Haring Diego bilang selebrasyon ng kanilang pagkapanalo ay nakagayak na si Don Juan bilang prinsipe at dito’y natuklasan ang lihim ng tatlong manugang kaya’t sila’y pinalayas sa kaharian ng Ungria. Pinatawad na rin si Don Juan ng kanyang mga magulang at sa huli’y maligaya silang nagsama ni Flocerfida.Edit

gfgfgfgfEdit

POGI NI EINSTEIN

Mga Isyung PangkasarianEdit

a. Patriarkal na Sistema

Pagiging irasyonal ng pagbilanggo ni Haring Artor sa isang higante na wala namang ginawang masama maliban sa taglay niyang kapangyarihan na hindi naman niya ginamit sa kasamaan. Sinalungat ito ni Don Juan na ipinapakita sa ginawa niyang pagpapalaya rito kaya naman bunga nito ay pinalayas siya ng kanyang ama sa kanilang kaharian. Ang kawalan naman ng ‘boses’ o awtoridad ng ina ni Don Juan na si Reina Blanca ay kapansin-pansin sapagkat siya ay hindi binigyang dayalogo sa teksto na pinatunayan ng hindi napigilang pagpapalayas sa kanyang anak.

b. Kawalan ng Boses ng Kababaihan

Sa sitwasyon naman ng apat na prinsesa na anak ni Don Diego ay makikitang itinuturing lamang silang ‘tropeyo’ at wala ring kapangyarihan na magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Si Flocerfida lamang ang naglakas-loob na tumiwalag sa malupit na sistemang iyon ng mga katulad nilang nakatataas. Ang tila ‘pagpapatahimik’ sa mga kababaihang karakter sa akdang ito ay talaga namang patunay na mayroong opresyon na nagaganap, na naroon pa rin ang pagtingin sa mga kababaihan bilang mga ‘sex object’ dahil sa paglalarawan sa kanila at ang pagdomina ng mga kalalakihan na ginagawang tagapasunod lamang ang mga babae kahit pa na anak o asawa nila ito.

Talambuhay ng May-akdaEdit

Ang Don Juan Teñoso ay isang koridong Tagalog na matatagpuan sa aklat na “Philippine Metrical Romances” na inilimbag noong 1985 para sa Manila ASEAN Committee on Culture and Information pahina 101-167 na pinatnugutan ni Jovita Castro et al.


BibliograpiyaEdit